Detail předmětu

Inteligentní systémy

FIT-SINAk. rok: 2023/2024

Inteligentní a distribuované systémy řízení, aplikace. Průmysl 4.0. Hierarchické řízení, holonické a agentní systémy. Kyber-fyzické systémy. Prvky a architektury inteligentních a distribuovaných řídicích systémů - PLC, SCADA, DCS, IoT. Modelování a programování DCS - IEC61499, Node-Red, ROS, PowerDEVS. Softcomputing v řídicích systémech - fuzzy řízení, reinforcement learning. Rekonfigurovatelné a agentní systémy řízení. Inteligentní budovy, Smart cities a inteligentní doprava.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Základy teorie systémů a simulace.
Jakékoliv případné další speciální znalosti mohu studenti využit při realizaci individuálního projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Individuální projekt
 • Prezentace projektu

Učební cíle

Seznámit studenty s principy, architekturami a metodami návrhu inteligentních řídicích systémů.
Předmět je vhodný pro studenty všech specializací, vyučovaných na FIT.
Schopnost modelovat a navrhovat inteligentní (smart) systémy a jejich řízení s využitím soudobých postupů a technologií.
Studenti získají přehled o principech, architekturách  a metodách návrhu smart systémů různých typů za použití soudobých technologií.

Studijní opory

Doporučená literatura

Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
David, R., Alla, H.: Petri Nets and Grafcet: Tools for Modelling Discrete Event Systems, Prentice Hall, 1992, ISBN-10: 013327537X, ISBN-13: 978-0133275377,
Automatizace. http://www.automatizace.cz/

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIN , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NISY , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Inteligentní a distribuované systémy řízení, aplikace.
 2. Základní principy řízení procesů.
 3. Hierarchické řízení, holonické a agentní systémy, Kyber-fyzikální systémy (CPS).
 4. Architektury řídicích systémů a SCADA.
 5. Principy IoT a protokol MQTT.
 6. Modelování a programování DCS podle IEC 61499.
 7. Programování PLC podle IEC 61131-3. Standardní funkční bloky.
 8. Modelem řízený vývoj CPS, hierarchické modelování v PowerDEVS, Node-RED a 4diac.
 9. Hierarchické a rekonfigurovatelné systémy, agentní řízení.
 10. Expertní řídicí systémy. Základní principy fuzzy řízení.
 11. Učící se agent a posilované učení (reinforcement learning).
 12. Inteligentní budovy, KNX a další technologie pro BAS.
 13. Inteligentní dopravní systémy.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Individuální projekt - realizace distribuovaného inteligentního řízení v simulovaném prostředí. Aplikační oblastí může být Smart Home, dopravní telematika, Smart Manufacturing apod.

eLearning