Detail předmětu

Soft Computing

FIT-SFCAk. rok: 2023/2024

Soft computing je zastřešující název (který nemá použitelný český překlad) pro netradiční technologie, resp. přístupy k řešení obtížných problémů. Obsah předmětu je ve shodě s významem jeho názvu následující: Tolerance pro nepřesnost a neurčitost jako základní atributy teorií soft-computing. Neuronové sítě. Fuzzy logika. Optimalizační algoritmy inspirované přírodoy. Pravděpodobnostní usuzování. Hrubé množiny. Chaos.  Hybridní přístupy (kombinace neuronových sítí, fuzzy logiky a genetických algoritmů) .

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

 • Programování v jazycích C++ nebo Java.
 • Základní znalosti z diferenciálního počtu a teorie pravděpodobnosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Půlsemestrální písemný test - 15 bodů.
 • Projekt - 30 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů, minimálně však 25 bodů.

Učební cíle

Seznámit studenty se základy teorií soft-computing, tj. se základy teorií netradičních technologií a přístupů k řešení obtížných problémů reálného světa.
 • Studenti se seznámí se základními typy neuronových sítí a jejich aplikacemi.
 • Studenti se seznámí se základy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky včetně návrhu fuzzy regulátoru.
 • Studenti se seznámí s optimalizačními algoritmy inspirovanými přírodou.
 • Studenti se seznámí s problematikou pravděpodobnostního usuzování.
 • Studenti se seznámí se základy teorie hrubých množin a s použitím těchto množin při dolování znalostí z databází.  
 • Studenti se seznámí se základy teorie chaosu.

 • Studenti se naučí odborné terminologii z oblasti soft-computing, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce.
 • Studenti si uvědomí důležitost tolerance nepřesnosti a neurčitosti pro konstrukci robustních a levných inteligentních zařízení.

Studijní opory

Základní literatura

Kriesel, D.: A Brief Introduction to Neural Networks, 2005, Fundamentals of the New Artificial Intelligence, Springer-Verlag New York, Inc., 2008. ISBN 978-1-84628-838-8 
Rutkowski, L.: Flexible Neuro-Fuzzy Systems, Kluwer Academic Publishers, 2004, ISBN 1-4020-8042-5
Russel,S., Norvig,P.: Artificial Intelligence, Prentice-Hall, Inc., third edition 2010, ISBN 0-13-604259-7

Doporučená literatura

Graube, D.: Principles of Artificial Neural networks, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., third edition, 2013
Rutkowski, L.: Flexible Neuro-Fuzzy Systems, Kluwer Academic Publishers, 2004, ISBN 1-4020-8042-5
Shi, Z.: Advanced Artificial Intelligence, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2011, ISBN-13 978-981-4291-34-7

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NISY do 2020/21 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod. Biologický a umělý neuron, umělé neuronové sítě.
 2. Acyklické a dopředné neuronové sítě, algoritmus backpropagation.  
 3. Neuronové sítě s RBF neurony. Soutěživé sítě.
 4. Neocognitron a konvoluční neuronové sítě.
 5. Rekurentní sítě (Hopfieldova síť, Boltzmannův stroj).
 6. Rekurentní sítě (LSTM, GRU).
 7. Genetické algoritmy. 
 8. Optimalizační algoritmy inspirované přírodou.
 9. Fuzzy množiny a fuzzy logika.  
 10. Pravděpodobnostní usuzování, Bayesovské sítě.
 11. Hrubé množiny.
 12. Chaos.
 13. Hybridní přístupy (neuronové sítě, fuzzy logika, genetické algoritmy).

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální projekt - řešení konkrétního problému (klasifikace, optimalizace, asociace, řízení).

eLearning