Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

FIT-PDSAk. rok: 2023/2024

Transportní protokoly. Teorie směrování. Architektura přepínačů a směrovačů. Principy komunikace P2P. Klasifikace síťového provozu. Zpracování paketu v operačním systému. Identifikace síťového provozu, detekce anomálií. Reputační systémy. Datová centra, SDN a programování sítí. Sítě pro distribuci obsahu CDN. Soukromí a anonymita v počítačových sítích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Základy teorie množin, grafů a relací. Znalost základních komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Učební cíle

Porozumět principům komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Seznámit se s architekturou základních síťových prvků. Naučit se pokročilé metody pro klasifikaci a analýzu síťového provozu. Seznámit se s architekturou sítí P2P, SDN a programováním sítí. Získat přehled o bezpečnosti a ochraně soukromí v počítačových sítích.

Doporučená literatura

D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. 2nd Edition, Elsevier, 2018.
George Varghese. Network Algorithmics. Elsevier, Inc., 2005.
Russ White and Ethan Banks. Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks. Addison-Wesley Professional, 2017.
Andrew Tanenbaum and David Wetherall. Computer Networks. Pearson, Global edition, 2021.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Přehled síťových technologií.
 2. Teorie směrování.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Architektura směrovačů.
 6. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 7. Architektura peer-to-peer sítí.
 8. Zpracování paketů v operačním systému.
 9. Datová centra. Softwarově definované sítě. Virtualizace síťových funkcí.
 10. Identifikace síťového provozu a detekce anomálií.
 11. Reputační systémy.
 12. Soukromí a anonymita na Internetu.

Cvičení odborného základu

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Programování sítí v jazyce P4.

eLearning