Detail předmětu

Návrh vestavěných systémů

FIT-NAVAk. rok: 2023/2024

Jednotlivá témata přednášek jsou zaměřena na dílčí problémy, které musí návrhář řešit při návrhu komponent vestavěných systémů. Studenti budou seznámeni s metodami využívanými při návrhu vestavěných systémů a možnostmi využití postupů, s nimiž se seznámili v předmětech zaměřených na technické vybavení počítačů. Laboratorní cvičení budou zaměřena na prezentaci těchto principů při návrhu vestavěných systémů v prostředí návrhového systému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

 • Znalost programování v asembleru a v jazyce C, základy VHDL.
 • Znalost principů elektronických obvodů a počítačových architektur.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Laboratorních cvičení - 8 bodů.
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 17 bodů.
 • Půlsemestrální písemná práce - 15 bodů.
 • Závěrečná zkouška - 60 bodů.

Učební cíle

Rozvíjet znalosti získané v předmětech zaměřených na konstrukci počítačů, demonstrovat tyto principy při návrhu vestavných počítačových systémů a jejich integrace. Využít znalosti získané v předmětech zabývajících se návrhem číslicových systémů pro návrh a implementaci složitých číslicových systémů s komplikovaným sekvenčním chováním. Naučit studenty analyzovat podmínky, v nichž bude navrhované zařízení pracovat a na základě této analýzy zvolit řešení, které bude kompromisem z hlediska ceny, spolehlivosti a dynamických parametrů. V laboratorních cvičeních seznámit studenty se strukturou a principy činnosti vestavěných systémů a s využitím návrhových systémů pro návrh těchto komponent.
 • Studenti se seznámí s principy návrhu číslicových systémů se složitým sekvenčním chováním respektující podmínky prostředí, do něhož bude aplikace nasazena.
 • Seznámí se se současnými nástroji pro podporu práce návrháře.
 • Naučí se rozhodovat mezi možnými způsoby realizace, tzn. rozdělit implementaci mezi obvodové a programové prostředky.
 • Naučí se navrhovat samostatně pracující počítačové systémy nasazené do reálného prostředí a účelově komunikující s uživatelem, příp. dalšími nadřazenými systémy.

 • Student se naučí systematickému postupu návrhu inženýrského díla samostatně i v týmu.
 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Daniele Lacamera: Embedded Systems Architecture - Explore architectural concepts, pragmatic design patterns, and best practices to produce robust system. Packt Publishing, 2018, ISBN 978-1788832502.
Jonathan W. Valvano: Embedded Microcomputer Systems, Real Time Interfacing. Brooks/Cole, 2000, ISBN 0-534-36642-2.
Ken Arnold: Embedded Controller Hardware Design. LLH Technology Publishing, 2001, ISBN 1-878707-52-3.
Stuart R. Ball: Embedded Microprocessor Systems: Real World Design. Newnes, 2002, ISBN 0-7506-7534-9.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MPV , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MSK , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Vestavný počítačový systém, postupy návrhu, specifikace, požadavky na vestavný systém.
 2. Výběr vhodné platformy pro implementaci, volba vhodného mikrokontroléru. Kdy je a kdy není vhodné použít mikrokontrolér. Jiné možnosti realizace vestavného systému.
 3. Hardwarové a softwarové řešení funkcí vestavného systému.
 4. Číslicové vstupy, snímání binární informace, číslicové výstupy, ovládání dvoustavových akčních členů, rozšiřování číslicových vstupů a výstupů, posílení číslicového výstupu pro ovládání dvoustavových akčních členů.
 5. Analogový vstup a výstup, převodníky, komparátory, ovládání analogových akčních členů.
 6. Chytré využití periferií moderních mikrokontrolérů s ohledem na výkon aplikace.
 7. Připojování senzorů k vestavnému systému, moderní typy senzorů a jejich rozhraní.
 8. Ovládání vestavného systému člověkem, klávesnice, zobrazení stavu a jiné informace, displeje LED a LCD znakové i grafické a jejich ovládání.
 9. Komunikace v rámci vestavěného systému, komunikace s vnějšími systémy, sériová synchronní a asynchronní, paralelní, používané protokoly, sítě. Bezdrátová komunikace.
 10. Možnosti a postupy návrhu systému na DPS.
 11. Napájení a spotřeba vestavěného systému. Principy a techniky úspory energie u mobilních a nositelných vestavných systémů.
 12. Typická architektura software vestavěného systému. Programové konstrukce užívané při programování vestavných systémů, styly a techniky programování vestavných systémů.
 13. Ladění a diagnostika vestavěných systémů.

Laboratorní cvičení

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Minimální vestavěný počítačový systém s mikrokontrolérem.
 • Praktické rozšíření počtu výstupů mikrokontroléru.
 • Komunikace mikrokontroléru s periferií, senzorem.
 • Ovládání zátěže push-pull driverem a H-můstkem.
 • Optický senzor pro detekci barev.
 • Bezdrátová komunikace přes Bluetooth.
 • Návrh PCB pro vestavěný systém.
 • Realizace PCB pro vestavěný systém.

 

Projekt

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Základní návrh malého vestavěného systému.

eLearning