Detail předmětu

Moderní trendy informatiky (v angličtině)

FIT-MTIaAk. rok: 2023/2024

Předmět je vystavěn na sérii samostatných přednášek zaměřených na moderní trendy informatiky. Prvotní seznam témat je uveden níže.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Na konci většiny přednášek budou studenti odpovídat na několik otázek k přednesenému tématu. Odpovědi budou vyhodnoceny a studenti získají body, sčítané pro závěrečné hodnocení (přibližně 10 za přednášku). Každý, kdo pozororně naslouchal, by měl být schopen odpovědět správně. 


Učební cíle

Získat přehled o nových směrech výzkumu a vývoje v oblasti informatiky a informačních technologií, porozumět trendům v široké škále teoretických oblastí informatiky a jejich známých i předpokládaných aplikací, pochopit základní koncepty jednotlivých směrů a procesy, ovlivňující jejich dalšímu rozvoj.

Studenti se seznámí s moderními trendy informatiky a informačních technologií, které mají největší potenciál ovlivnit budoucí vývoj oboru. Samostatně nastudují vybrané téma a připraví referát o stavu poznání v dané oblasti a pokrocích v poslední době.

Díky kontaktu s odborníky v konkrétních odborných oblastech získají studenti schopnost proniknout do uvažování vědců a vývojářů v jednotlivých doménách. Prohloubí si také schopnosti získání přehledu v nové odborné oblasti, práce s literaturou a sledování aktuálního vývoje.

Doporučená literatura

 • (EN)
  Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. 2011.
Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition (10th ed.). Cambridge University Press. (EN)
Yampolskiy, R.V., 2018. Artificial Intelligence Safety and Security. Chapman and Hall/CRC. (EN)
Russell, S.J. and Norvig, P., 2016. Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia; Pearson Education Limited. (EN)

(EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  specializace MGH , libovolný ročník, letní semestr, doporučený

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, povinný

 • Program MIT-EN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Kvantové počítání
 2. Bezpečnost, spolehlivost a důvěryhodnost
 3. Aktuální vývoj v oblasti umělé inteligence
 4. Syntetická biologie
 5. Strojový překlad
 6. Astroinformatika
 7. Fyzikální modelování
 8. Předpovídání počasí pro celý kontinent
 9. Systémy autonomního řízení
 10. Modelování v medicíně
 11. Algoritmické obchodování
 12. Rozhraní mezi mozkem a počítačem
 13. Současné a budoucí superpočítače

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning