Detail předmětu

Funkcionální a logické programování

FIT-FLPAk. rok: 2023/2024

Praktické aplikace a širší úvod do lambda kalkulu a predikátové logiky v prostředí funkcionálních a logických programovacích jazyků. V rámci funkcionálního programování jsou diskutovány abstraktní datové typy, použití rekurze a indukce, práce se seznamy a nekonečnými datovými strukturami v jazyce Haskell. V rámci logických jazyků základy programování v jazyce Prolog (operátor řezu, prohledávání stavového prostoru, změna databáze), Goedel, CLP a principy jejich implementace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Způsoby zpracování (analýza, vyhodnocení/interpretace/překlad) programovacích jazyků, predikátová logika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín.
 • Vypracování 2 projektů v průběhu semestru a jejich odevzdání ve stanoveném termínu.

 • Půlsemestrální zkouška - písemná, formou otázek a úkolů, neexistuje náhradní/opravný termín - 20 bodů.
 • Vypracování projektů - 2 projekty, jeden ve funkcionálním a druhý v logickém programovacím jazyce - jednoduché programy, dle zadání - 20 bodů celkem.
 • Závěrečná zkouška - písemná, formou otázek a úkolů, 2 opravné termíny (60 bodů - pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body).

Učební cíle

Zvládnutí principů funkcionálního a logického programování jak prakticky tak i z pohledu formálních základů, které jsou při použití obou paradigmat využívány.
Studenti získají základní znalosti a praktické zkušenosti ve funkcionálním a logickém programování, což jsou významní představitelé deklarativního programování. Kromě toho obdrží základní informace o teoretických základech obou paradigmat a způsobu implementace.
Užití a zvládnutí rekurze pro algoritmizaci.

Základní literatura

Lipovača, M.: Learn You a Haskell for Great Good!, No Starch Press, 2011, ISBN-13: 978-1-59327-283-8

(EN)

Doporučená literatura

Podklady k přednáškám (slajdy, ukázky, ...)
Thompson, S.: Haskell, The Craft of Functional Programming, ADDISON-WESLEY, 1999, ISBN 0-201-34275-8
Hill, P., Lloyd, J.: The Gödel Programming Language, MIT Press, 1994, ISBN 0-262-08229-2
Jones, S.P.: Haskell 98 Language and Libraries, Cambridge University Press, 2003, p. 272, ISBN 0521826144
Nilsson, U., Maluszynski, J.: Logic, Programming and Prolog (2ed), John Wiley & Sons Ltd., 1995
Bieliková, M., Návrat, P.: Funkcionálne a logické programovanie, Vydavateĺstvo STU, Vazovova 5, Bratislava, 2000.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, povinný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MIN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISD , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISY , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NIDE , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NCPS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEC , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NGRI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NNET , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVIZ , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEN , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAL , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NHPC , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVER , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NADE , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSPE , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do funkcionálního programování
 2. Lambda kalkul
 3. Programovací jazyk Haskell, úvod, práce se seznamy
 4. Uživatelské datové typy, typové třídy a pole v jazyce Haskell
 5. Vstupy/výstupy v jazyce Haskell - typové třídy IO a Monad
 6. Dokazování ve funkcionálním programování
 7. Denotační sémantika, implementace funkcionálních jazyků
 8. Prolog, úvod
 9. Seznamy, operátor řezu a řazení v jazyce Prolog
 10. Datové struktury, řetězce, operátory - rozšíření v jazyce SWI Prolog
 11. Stavový prostor, práce s klauzulemi a analýza jazyků v jazyce Prolog
 12. Goedel - logický programovací jazyk nevyužívající Hornovy klauzule
 13. Implementace logických jazyků, CLP, shrnutí, diskuse

Cvičení na počítači

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Haskell - základní rysy jazyka, rekurze, seznamy, částečná aplikace, funkce vyššího řádu (map, filter, foldX), ukázka práce s nekonečným seznamem, zkrácené vyhodnocování
 2. Haskell - datové typy, monády, vstup/výstup
 3. Haskell - demonstrační cvičení - konstrukce jednoduchého interpretru s pomocí knihovny Parsec
 4. Prolog - struktura programu, rekurze, seznamy
 5. Prolog - dynamické predikáty, pokročilejší příklad
 6. Prolog - náročnější příklady, testování instanciace proměnných, prohledávání stavového prostor

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Jednoduchý program v jazyce Haskell (Hugs, GHC, GHCi).
 2. Jednoduchý program v jazyce Prolog/Gödel/CLP(R) (SWIPL, Gödel, CiaoProlog).

eLearning