Detail předmětu

Číslicové zpracování signálů (v angličtině)

FIT-CZSaAk. rok: 2023/2024

Úvod do číslicového zpracování signálů, vzorkování a kvantování, Frekvenční analýza číslicových signálů, Principy číslicových filtrů, Návrh číslicových filtrů, Praktická implementace číslicových filtrů, Zpracování signálů ve frekvenční oblasti, Zpracování v pod-pásmech, změny vzorkovací frekvence, Vlnková analýza a syntéza, Náhodné signály, Reprezentace ve stavovém prostoru, Identifikace systémů, Wienerovo a Kalmanovo filtrování, Zpracování vektorových signálů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • vyřešení a odevzdání dvou domácích úkolů během semestru (po 7b, celkem 14b) 
 • půlsemestrální zkouška (15b)  
 • odevzdání a presentace projektu (20b) 
 • semestrální zkouška 51b, nutno absolvovat nejméně na 17b.

Učební cíle

Občerstvit základní znalosti signálů a systémů a seznámit studenty s pokročilejšími tématy souvisejícími s umělou inteligencí, kyberfyzikálními systémy, zpracováním zvuku a řeči, a dalšími oblastmi. Poskytnout studentům vhled do matematického formalismu umožňujícího porozumění časopiseckým a konferenčním článkům o zpracování signálů a usnadňujícího samostatnou práci ve zpracování signálů. Poskytnout studentům dostatečné praktické znalosti pro implementaci a integraci algoritmů zpracování signálů.

Doporučená literatura

(EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  specializace MGH , libovolný ročník, zimní semestr, doporučený

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, povinný

 • Program MIT-EN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do číslicového zpracování signálů, vzorkování a kvantování
 2. Frekvenční analýza číslicových signálů - DTFT, DFT and FFT.
 3. Principy číslicových filtrů.
 4. Návrh číslicových filtrů
 5. Praktická implementace číslicových filtrů.
 6. Zpracování signálů ve frekvenční oblasti.
 7. Zpracování v pod-pásmech, změny vzorkovací frekvence.
 8. Vlnková analýza a syntéza.
 9. Náhodné signály - korelace a spektrální hustota výkonu.
 10. Reprezentace ve stavovém prostoru.
 11. Identifikace systémů.
 12. Wienerovo a Kalmanovo filtrování.
 13. Zpracování vektorových signálů.

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Demonstrační cvičení (1h týdně) navazují na přednášku a demonstrují studentům přednášené techniky na reálném kódu, především v pythonu a Matlabu/Octave. Kód je k disposici studentům. Na demonstrační cvičení navazují dva domácí úkoly řešené v průběhu semestru.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Projekt je zadán v kombinaci s dalším povinným kursem v Mgr. studiu (např. Ve zpracování řeči nebo kyberfyzikálních systémech), je řešen ve skupinkách max. 5 studentů, je vyžadována zpráva k projektu a presentace. K projektu jsou k disposici data, nebo budou pořízena studenty. Příklady projektů:
 1. Jednoduché zpracování signálů z mikrofonního pole.  
 2. Odhad přenosové funkce mechanického systému. 
 3. Změna vlastností zvuku pomocí časové-frekvenčního zpracování. 
 4. Kódování audia v kmitočtových pod-pásmech.

eLearning