Detail předmětu

Návrh kyberfyzikálních systémů (v angličtině)

FIT-CPSaAk. rok: 2023/2024

Kyberneticko-fyzikální systémy (CPS) kombinují kybernetické schopnosti (výpočty a/nebo komunikaci) s fyzikálními schopnostmi (pohybem nebo jinými fyzikálními procesy). Aplikace takových systémů pokrývá automobilní systémy, systémy řízení letu, obranné systémy, řízení kritických infrastruktur (elektrická energie, vodní zdroje, komunikační systémy), správu a uchování energií, řízení a bezpečnost v dopravě, komunikační systémy, robotiku a distribuovanou robotiku (telemedicína), technologie ve zdravotnictví, systémy pro asistované žití, spotřební elektroniku, hračky a mnohá další takzvaná chytrá zařízení. Tato zařízení interagují ve fyzickém prostoru způsobem, který je určen řídicími počítačovými algoritmy. Návrh algoritmů řízení CPS je vzhledem k jejich těsnému provázání s fyzickým chováním systémů náročnou disciplínou. Důležitou součástí návrhu je správnost samotných řídicích algoritmů, protože na jejich funkci závisí provedení kritických úkolů jako například zabránění kolizí letounů či aut v automatickém, případně autonomním režimu. Cílem kurzu je najít odpověď na společenskou otázku, jak zodpovědně vytvořit kyberneticko-fyzikální systémy, na jejichž bezchybné funkci závisí lidské životy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Půlsemestrální zkouška: 20b.
 • Vypracování individuálního projektu: 20b.
 • Závěrečná zkouška: 60b.

Učební cíle

Cílem předmětu je porozumění návrhu a analýzy kyberneticko-fyzikálních systémů, které integrují počítačové systémy ve fyzikálních procesech. Zároveň zodpoví otázku jak sestavit vysoce bezpečné systémy pracující souběžně v reálném čase. Součástí je také vytváření a programování řídicích systémů v laboratorních podmínkách.
Úspěšný absolvent kurzu získá vědomosti o základních principech CPS a znalosti z návrhu a analýzy výpočetních systémů, které jsou integrovány ve fyzikálním (reálném) procesu. Získané vědomosti umožní kvalifikovaný náhled na abstrakci a systémovou architekturu a zárověn podpoří zvládnutí návrhu modelů a řídicích systémů, při současném využití adekvátních bezpečnostních specifikací pro dosažení kritických vlastností CPS. Získané vědomosti a dovednosti podpoří verifikaci CPS modelů vhodné úrovně při zohlednění předpokládaných účinků okolí na jejich funkci.

Základní literatura

Rajeev Alur: Principles of Cyber-Physical Systems, The MIT Press, 2015, ISBN-10: 0262029111.

 

(EN)

Doporučená literatura

Platzer A.: Logical Foundations of Cyber-Physical Systems, Springer, 2018, ISBN13 (EAN): 9783319635873. (EN)
Danda B. Rawat, Joel J.P.C. Rodrigues, Ivan Stojmenovic: Cyber-Physical Systems: From Theory to Practice, CRC Press, 2015, ISBN 9781482263329. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  specializace MGH , libovolný ročník, letní semestr, doporučený

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MIT-EN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do kyberneticko-fyzikálních systémů.
 2. Identifikace systémů a odhad parametrů modelů.
 3. Modely fyzikálních systémů.
 4. Simulace fyzikálních systémů a úvod do modelů kybernetických systémů.
 5. Svázané modely kyberneticko-fyzikálních systémů.
 6. Stabilita a základy řízení.
 7. Analýza a řízení systémů ve spojitém čase.
 8. Analýza a řízení systémů v diskrétním čase.
 9. Robustní řízení.
 10. Strategie řízení dronů.
 11. Autonomie bezpilotních systémů.
 12. Analýza rizik vysoce integrovaných systémů.
 13. Verifikace a testování.

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do Matlab/Simulink a simulace dynamických systémů.
 2. Identifikace systému, odhad parametrů modelů.
 3. Simulace a analýza stability fyzikálních modelů.
 4. Návrh algoritmů řízení CPS.
 5. Implementace řídicích algoritmů do simulačního prostředí.
 6. Testování a verifikace systémů.

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Student samostatně navrhne CPS.
 • Student provede analýzu vybraného CPS.
 • Student navrhne a vytvoří řídicí systém CPS.

eLearning