Detail předmětu

Biometrické systémy

FIT-BIOAk. rok: 2023/2024

Teoretické základy zpracování signálů, především obrazových, pro účely biometrie. Představení základních metod a využití jednotlivých biometrických vlastností. Rozpoznávání jedinců podle statických vlastností - pomocí otisku prstu, geometrie ruky a žil hřbetu ruky, obličeje a jeho termogramu, duhovky, sítnice, písma a podpisu. Rozpoznávání pomocí dynamických vlastností - pomocí pohybu rtů, psaní na klávesnici či dynamiky pohybu. Normy v biometrii. Možnosti nasazení biometrie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

 • Student by měl být seznámen se základy zpracování jedno a dvourozměrného signálu.
 • Vyžadováno platné školení z Vyhlášky č. 50.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 1. Půlsemestrální písemný test.
 2. Účast na cvičeních.
 3. Projekt.

 

Kontrolovanou výukou jsou účast na cvičeních, projekty, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín, po termínu odevzdání není možné obdržet dodatečně body za projekt a laboratorní cvičení. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.

Učební cíle

Seznámit s aktuálními biometrickými technologiemi (otisk prstu, sítnice oka, duhovka oka, DNA atd.) a s jejich využitím v IT a v bezpečnostních systémech. Naučit metody pro hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů, včetně biometrických norem.

Po absolvování výuky student rozumí teorii zpracování signálů, funkčnosti různých biometrických technologií a jejich význam v bezpečnosti IT, včetně systémů určených pro policejní účely. Má znalosti metod pro hodnocení biometrických systémů.

Základní literatura

Ashbourn, J.: Practical Biometrics - From Aspiration to Implementation, Springer Verlag, 2004, ISBN 1-85233-774-5
Bhanu, B., Tan, X.: Computational Algorithms for Fingerprint Recognition, Kluwer Academic Publishers, USA, 2004, ISBN 1-4020-7651-7
Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-40089-3
Drahanský, M.: Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018. ISBN 978-1-78561-224-4
Drahanský, M., Orság, F., Doležel, M. a kol.: Biometrie, Brno, CZ, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-254-8979-6
Chirillo, J., Blaul, S.: Implementing Biometric Security, Wiley Publishing, 2003, ISBN 0-7645-2502-6

Maltoni, D., Maio, D., Jain, A.K., Prabhakar, S.: Handbook of Fingerprint Recognition, Springer, New York, 2003, ISBN 0-387-95431-7


Nanavati, S., Thieme, M., Nanavati, R.: Biometrics - Identity Verification in a Networked World, Wiley Publishing, 2002, ISBN 0-471-09945-7
Woodward, J.D., Orlans, N.M., Higgins, P.T.: Biometrics - Identity Assurance in the Information Age, McGraw-Hill Osborne Media, 2002, ISBN 007-222227-1

Doporučená literatura

Drahanský, M.: Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018. ISBN 978-1-78561-224-4 (k dostání v knihovně FIT/available in FIT library)
Drahanský, M., Orság, F. a kol.: Biometrie, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-254-8979-6 (k dostání v knihovně FIT/available in FIT library)
Ashbourn, J.: Practical Biometrics - From Aspiration to Implementation, Springer Verlag, 2004, ISBN 1-85233-774-5
Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-40089-3
Chetty, G., Yang, J.: Advanced Biometric Technologies, InTech, 2011, p. 394, ISBN 978-953-307-487-0.
Nanavati, S., Thieme, M., Nanavati, R.: Biometrics - Identity Verification in a Networked World, Wiley Publishing, 2002, ISBN 0-471-09945-7
Yang, J.: Biometrics, InTech, 2011, p. 278, ISBN 978-953-307-618-8.
Yang, J., Nanni, L.: State of the Art in Biometrics, InTech, 2011, p. 326, ISBN 978-953-307-489-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MBS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do biometrických systémů
 2. Teorie zpracování zvukových a obrazových informací
 3. Hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů
 4. Rozpoznávání podle otisků prstů
 5. Detekce živosti na prstech
 6. Rozpoznávání podle geometrie ruky, žil ruky a nehtu
 7. Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
 8. Rozpoznávání podle duhovky a sítnice
 9. Rozpoznávání podle písma a podpisu
 10. Dynamické biometrické vlastnosti
 11. DNA a její využití v biometrii
 12. Biometrické standardy
 13. Biometrické systémy budoucnosti

Laboratorní cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Otisky prstů, daktyloskopie, práce se senzory, spoofing, detekce živosti
 2. Sítnice a duhovka oka, 3D model obličeje
 3. Podpis a jeho falšování, 2D a 3D geometrie ruky, rozpoznávání žilního řečiště, termogram obličeje a ruky

Projekt

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přesné zadání bude specifikováno v průběhu semestru. Bude možné vybírat z následujících kategorií:
 • Rozpoznávání podle otisků prstů
 • Detekce živosti
 • Rozpoznávání podle geometrie ruky, žil ruky a nehtu
 • Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
 • Rozpoznávání podle duhovky a sítnice
 • Rozpoznávání podle písma a podpisu
 • Dynamické biometrické vlastnosti
 • DNA a její využití v biometrii
 • Biometrické normy