Detail předmětu

Bayesovské modely pro strojové učení (v angličtině)

FIT-BAYaAk. rok: 2023/2024

Teorie pravděpodobnosti a rozdělení pravděpodobnosti, Bayesovská Inference, Inference v Bayesovských modelech s konjugovanými apriorními pravděpodobnostmi, Inference v Bayesovských sítích, Expectation-Maximization algoritmy, Přibližná inference v Bayesovských modelech pomocí Gibbsova vzorkování, Inference pomocí variačního Bayese (VB), Stochastický VB, Modely s nekonečným počtem směsných komponentů, Dirichletovy procesy, Chinese Restaurant procesy, Pitman-Yor proces pro modelování jazyka, Praktické aplikace bayesovské inference

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • půlsemestrální zkouška (24b)  
 • odevzdání a presentace projektu (25b) 
 • semestrální zkouška 51b.

Pro získání bodů ze zkoušky je nutné získat min. 20 bodů, jinak je zkouška hodnocena 0 body.


Učební cíle

Demonstrovat omezení hlubokých neuronových sítí (DNN), které se staly velmi populární v mnoha oborech, ale fungují dobře jen v případě dostatečného množství dobře popsaných trénovacích dat. Presentovat Bayesovské modely (BM) umožňující činit spolehlivá rozhodnutí i v případech omezených dat, jelikož berou v úvahu nepřesnosti v odhadu parametrů modelu. Zavést koncept latentních proměnných, které činí BM modulárními (komplexní modely mohou být tedy rozloženy na jednodušší) a vhodné pro případy s chybějícími daty (např. trénování bez učitele v případě chybějících popisů dat). Uvést základní vědomosti a intuice k BM a pokročit ke složitějším tématům: techniky přibližné inference nutné pro složité modely, modely s nekonečným množstvím směsných komponentů v neparametrických BM. Kurs je veden v angličtině.

Doporučená literatura

http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/BAYa/public/ (EN)
C. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006 (EN)
S. J. Gershman and D.M. Blei: A tutorial on Bayesian nonparametric models, Journal of Mathematical Psychology, 2012. (EN)
P Orbanz: Tutorials on Bayesian Nonparametrics: http://stat.columbia.edu/~porbanz/npb-tutorial.html (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  specializace MGH , libovolný ročník, zimní semestr, doporučený

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MIT-EN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Teorie pravděpodobnosti a rozdělení pravděpodobnosti. 
 2. Bayesovská Inference (apriorní pravděpodobnosti, nejasnost odhadu parametrů, předpovězená hodnota posteriorních pravděpodobností)
 3. Inference v Bayesovských modelech s konjugovanými apriorními pravděpodobnostmi. 
 4. Inference v Bayesovských sítích (loopy belief propagation)
 5. Expectation-Maximization algoritmy (s aplikacemi na Gaussovské směsné modely)
 6. Přibližná inference v Bayesovských modelech pomocí Gibbsova vzorkování 
 7. Inference pomocí variačního Bayese (VB) 
 8. Modely s nekonečným počtem směsných komponentů. Dirichletovy procesy. Chinese Restaurant procesy 
 9. Pitman-Yor proces pro modelování jazyka. 
 10. Praktické aplikace bayesovské inference

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Demonstrační cvičení budou následovat okamžitě po přednáškách a budou obsahovat příklady, především v Pythonu. Kód a data pro příklady budou k dispozici studentům a budou tvořit základ projektu.

Projekt

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Projekt bude následovat demonstrační cvičení, jeho náplní bude zpracování poskytnutých reálných nebo simulovaných dat. Studenti budou pracovat v týmech v "evaluačním" módu a presentovat své výsledky na poslední přednášce/cvičení.