Detail předmětu

Videogram 2

FaVU-PR1-LAk. rok: 2023/2024

Smyslem modulu je společně vnímat vybraná filmová díla umělců, kteří ve správné době obsadili hraniční oblasti nikoho a zavedené mody percepce uvedli do zajímavých kolizí. Žánrem ani technikami (absolutní filmy, videografické eseje, zavedená studia a produkce, filmy transu atp.) neomezené tématické dvouhodinové večery, které napomohou porozumění souvislostí filmu a pohyblivého obrazu obecně s ostatními uměleckými druhy. Filmy reflektující oblast výtvarného umění, experimentální filmy, kultovní filmy i mlhavé obrazy. Vybrané projekce se po domluvě konají v malém sále Kina Art či kinosále MG v Brně z důvodu adekvátnosti místa vnímání filmu a všeho, co s touto specifickou audiovizuální instalací (kino) souvisí. Samostatný večer bude věnován praktickému seznámení se (v přítomnosti autorizovaného promítače) s kinotechnikou a tím, co pohyblivé obrazy v kině umožňuje (resp. umožňovalo) vidět. V rámci předmětu je studentům rovněž poskytnut finanční příspěvek (stipendium) na akreditace MFDF Jihlava nebo PAF Olomouc.

Viz: videogram.cz

Pozn.: Výuka se uskutečňuje online 5x za semestr v termínech oznámených v úvodu semestru.

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Žádné.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

zápočet, recenzní esej (min. 2 normostrany) na dohodnuté téma
Projekce jsou povinné (70% účast), zpětná vazba v jakékoli formě vyžadována.

Učební cíle

Zjemňování estetické citlivosti k odlišným formám pohyblivého obrazu a učení se vnímavosti k rozdílům mezi různými režimy „vidění“. Doplnění základního rozhledu a souvislostí. Zkušenosti z „jednoho příběhu filmu“; tedy i z projekce těch děl, která zůstala často nepovšimnuta, ale ta známější udělala možnými.

Základní literatura

Sitney, P. Adams: Une histoire du cinéma. Museé national d'art moderne (FR)

Doporučená literatura

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu. Dauphin, Praha (CS)
Ulver, Stanislav: Západní filmová avantgarda. ČFÚ, Praha (CS)
Sitney, P. Adams: Visionary Film. Oxfor University Press, New York (EN)
Epstein, Jean: Poetika obrazů. Herrmann a synové, Praha (CS)
Manovich, Lev: The Language of New Media. MIT Press (EN)
Bellour, Raymond & Bandy, Mary Lea (eds.): Godard. Son+Image 1974–1991. New York (EN)
Reiser, Martin & Zapp, Andrea (eds.): New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London (EN)
Petříček, Miroslav: Myšlení obrazem. Úvody FAMU, Praha (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program DES_B bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 4. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Harmonogram a konkrétní témata jednotlivých projekčních večerů vzejdou z paměti a představ přihlášených studentů a budou upřesněna při prvním společném setkání. Aktuální program bývá zveřejněn na adrese https://videogram.favu.vut.cz.