Detail předmětu

Interpretace architektury 2

FA-IA2-TEAk. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je získání poznatků o základních otázkách interpretace architektury, o vybraných typech interpretace a interpretačních metodách a také o mimometodickém interpretování architektury. Teoretická a praktická zkušenost s interpretováním architektonického díla na základě společných přednášek, seminářů, konzultací a samostatného, individuálního studia architektonického díla a literatury.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocena je aktivní účast na přednášce a na semináři, průběžné konzultace a závěrečná prezentace interpretačního textu (esej, článek, studie) anebo textově-obrazového díla (přednáška, instalace, výstava).
Aktivní účast, průběžné konzultace, prezentování interpretace a hodnocení. Zameškaná výuka bude nahrazena v jiném termínu po předchozí domluvě se studenty.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Získání poznatků o základních otázkách interpretace architektury, o vybraných typech interpretace a interpretačních metodách a také o mimometodickém interpretování architektury. Teoretická a praktická zkušenost s interpretováním architektonického díla na základě společných přednášek, seminářů, konzultací a samostatného, individuálního studia architektonického díla a literatury.

Základní literatura

FRAMPTON, Kenneth; ASHLEY, Simone (Ed.). A Genealogy of Modern Architecture. A Comparative Critical Analysis of Built Form. Zürich: Lars Müller Publishers, 2015. ISBN 978-3037783696. (EN)
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intentions in Architecture. Cambridge, MA: MIT Press, 1968. ISBN ‎ 978-0262640022. (EN)
HAYS, Michael (Ed.). Architecture Theory since 1969. New York: Columbia School of Architecture and Cambridge, MA: MIT Press, 1998. ISBN 978-0262581882. (EN)
CONSTANT, Caroline. Eileen Gray. London: Phaidon, 2000. ISBN 978-0714839059. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NE_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace --- (do 2022) , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:
 1. Úvod. Vědecká interpretace architektonického díla: metoda kritického close reading (pozorného, důkladného čtení) architektury 20. století, jak ji formuloval Peter Eisenman v knihách „Giuseppe Terragni – Trasformations, Decompositions, Critiques [Transformace, dekompozice, kritiky]“ a „Ten Canonical Buildings [Deset kanonických staveb]“.
  Příklad 1–2: Giuseppe Terragni: Casa del Fascio / Profily textu: Luigi Moretti, Casa „Il Girasole“, 1947–1950. Zadání
 2. Vědecká interpretace architektury metodou komparativní kritické analýzy postavené formy Kennetha Framptona. Vztah Framptonovy interpretační metody k jeho „Kritickým dějinám architektury 20. století“. Otázky, diskuse a konzultace zadání
 3. Vědecká interpretace architektury „fenomenologickou“ metodou Christiana Norberga-Schulze. Vztah k jeho knihám „Intence v architektuře“ a „Prostor, existence, architektura“
 4. Předvědecká interpretace architektury na rozhraní mezi nemetodickým a metodickým postupem Michaela Hayse. Vztah k jeho studii „Kritická architektura. Mezi kulturou a formou“ a knize „Architecture Theory since 1989 [Teorie architektury od roku 1989]“. Otázky, diskuse a konzultace zadání
 5. Předvědecká interpretace architektury mimo metodu: Beatriz Colomina a její kritická interpretace Loosových vil a vily E.1027 od architektky Eileen Gray. Vztah Colomininy kritické interpretace k její knize „Privacy and Publicity“ (1994) a k diskusi o sexualitě a rodu. Polemika s Joanem Ockmanem a Mary McLeodovou
 6. Mimovědecká, umělecká/architektonická interpretace vily E.1027 Eileen Gray a Jeana Badovici. Vědecká (historiografická) reinterpretace americké architektky a historičky Caroline Constantové
 7. Prezentace studentských interpretací. Diskuse a hodnocení