Detail předmětu

Zkouška z angličtiny před státní doktorskou zkoušku

FEKT-DPX-QJAAk. rok: 2023/2024

Jedná se o předmět, v jehož rámci se doktorandi samostatně připravují ke zkoušce z anglického jazyka. Složení této zkoušky je alternativou ke splnění předmětu DPX-JA6 či DKX-JA6 jakožto podmínky k připuštění doktoranda ke státní doktorské zkoušce.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Zkouška na úrovni středně pokročilý a výše v magisterském studiu nebo zkouška vykonaná v rámci přijímacích zkoušek do postgraduálního studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška: písemná (jazykový test - 40 bodů, poslech - 30 bodů, rozbor textu - 30 bodů).
Minimální bodový zisk: 50 % v každé části zkoušky.
Jiná forma výuky

Učební cíle

Dosažení komunikační úrovně v anglickém jazyce požadované pro složení SZZ, a to ve všech dovednostech, tj. mluvení, čtení, psaní, poslech se zaměřením na používání jazyka v elektrotechnických profesích.
Zkušený uživatel jazyka, který ovládá veškeré jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci v rámci své odborné profese.

Doporučená literatura

Vince M.: Advanced Language Practice, Heinemann, 1994
Molinari, J. (2022). What Makes Writing Academic: Rethinking Theory for Practice. London,: Bloomsbury Academic. (EN)
Manninen, Satu ; Turner, Ellen ; Wadsö-Lecaros, Cecilia (2020). Writing in English at University : A Guide for Second Language Writers. Lund. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPAD-EEC doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPC-IBE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPA-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPC-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPA-BTB doktorský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program DPC-BTB doktorský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  • Prezentace
  • Vývoj a trendy
  • Akademické psaní
  • Spojovací výrazy
  • Objektivní a formální styl
  • Trpný rod
  • Vyjádření míry jistoty
  • Členy
  • Vztažné věty
  • Slovosled a zdůraznění
  • Slovotvorba
  • Technická a akademická slovní zásoba