studijní program

Electrical Engineering and Communication

Fakulta: FEKTZkratka: DPAD-EECAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: AKR

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 2500 EUR/ročně pro studenty z EU, 2500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů