Detail předmětu

Performance Theory - Performance Analysis

FaVU-4PT-PAAk. rok: 2022/2023

Kurz Performance Theory – Performance Analysis chápeme jako kolektivní průzkum v oblasti teorie performance. Lekce jsou děleny do dvou částí – přednášek a seminářů. V přednáškách jsou představena klíčová témata teorie performance, jak jsou diskutována v Carlsonovi, Howellovi nebo u Fischer-Lichte. V seminářích prezentují studentky*ti referáty připravené na základě studia vybraných kapitol doporučené literatury. Studentky*ti jsou podporovány*ni k tomu, aby si volily*i témata kapitol související s jejich vlastními tvůrčími zájmy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu budou studující schopni*y:
- identifikovat rysy některé z teorií performance v rámci performativních praxí (jak v rámci tak vně pole současného umění)
- rozpoznat a analyzovat současné přístupy k performativitě ve výtvarném umění;
- aplikovat terminologii teorie performance při verbální reflexi vlastní tvůrčí praxe.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, v nichž budou prezentována a objasněna vybraná témata teorie performance. Konzultování výběru textů a řízení diskuzí následujících po přednesení referátů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě splnění docházky, přečtení a prezentování vybraného textu na jednom ze seminářů. Požadavkem je rovněž zpracování a odevzdání konspektu z vybraného textu v rozsahu cca 10 normostran.

Osnovy výuky

1. Dekódování znaku
2. Politiky performance
3. Gender a sexuální identita
4. Performování etnicity
5. Performování tělesnosti
6. Čas a prostor v performanci
7. Publika a diváctví
8. Ztišení – repetice – nesoulad
9. Pohyby – přechody – přítomnost
10. Obraz – mimikry – Jiný
11. Chaos – touha – vize
12. Hranice performance

Učební cíle

Cílem je představit studentkám*tům teorii performance a performativity prostřednictvím společného čtení a diskutování vybraných kapitol z klíčových oborových publikací. Studenty by absolvování kurzu mělo vybavit nezbytnými nástroji (koncepty a teoriemi) pro kritické uvažování o performativitě v současném umění i mimo něj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Požadována je docházka ve výši alespoň 70 %. V odůvodněných případech lze vyšší míru absence kompenzovat zpracování dodatečného úkolu vymezeného po dohodě s vyučujícím.

Základní literatura

HOWELL, Anthony. The analysis of performance art: a guide to its theory and practice. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1999. Contemporary theatre studies. ISBN 9057550865. (EN)
CARLSON, Marvin. Performance: a critical introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2004. ISBN 978-0415299275. (EN)
WOLF, Laurie, COUNSELL, Colin. Performance Analysis: An Introductory Coursebook. Routledge; 1st edition, 2005. ISBN 978-0415224079 (EN)
FISCHER-LICHTE, Erika. The transformative power of performance: a new aesthetics. New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0415458566. (EN)

Doporučená literatura

GOLDBERG, RoseLee. Performance art: from futurism to the present. 3rd ed. New York: Thames & Hudson, 2011. World of art. ISBN 978-0500204047. (EN)
GOLDBERG, RoseLee. Performance: live art since 1960. New York: Harry N. Abrams Publishers, 1998. ISBN 9780810943605. (EN)
HENRI, Adrian. Total art: environments, happenings, and performance. New York: Praeger, 1974. ISBN 978-0275435400. (EN)
MCEVILLEY, Thomas. The triumph of anti-art: conceptual and performance art in the formation of post-modernism. Kingston, N.Y: McPherson & Co, 2012. ISBN 0929701925. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor