Detail předmětu

Španělština pro začátečníky 1

FEKT-XPC-ESP1Ak. rok: 2023/2024

Komunikativní předmět španělštiny pro začátečníky bude zahrnovat nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích, čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

žádné

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Aktivní 75% účast , průběžné plnění úkolů zadaných během kursu učitelem a složení klasifikovaného zápočtu v písemné formě. Ze 100 bodů musí získat minimálně 50 bodů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Studenti získají základy španělštiny, budou se orientovat v jednoduché konverzaci v přítomném, minulém a budoucím čase.Budou schopni komunikovat španělsky v obchodě, restauraci a v dalších běžných každodenních situacích.Toto budou procvičovat pomocí audiovizálních nahrávek a imitací daných situací ve třídě. Budou se učit reagovat na slyšené repliky.
Student získá znalosti základů španělské gramatiky, bude schopen použít základní slovní zásobu . Student získá schopnost porozumět základním každodenním španělským výrokům, a tak španělsky komunikovat v běžném životě.
Student bude schopen se orientovat v jednoduchém psaném textu za pomoci slovníku.

Základní literatura

KRÁLOVÁ-KULLOVÁ, Jana. ¿Fiesta! 1: španělština pro střední a jazykové školy : nueva edición. 3., dopl. a upr. vyd. Plzeň: Fraus, 2011-. ISBN 978-80-7238-096-1.
Fiesta 1 , Králová+kol.,vyd.FRAUS (CS)
videokursy Apartamento para dos, Este país
CASTRO VIUDEZ, Francisca. Ven 1. Madrid: Eldesa, 1990. ISBN 8477110476.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-APE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.úvod, pozdravy,vázání slov, přízvuk
2.výslovnost, tener, tázací zájmena
3.rod, člen, ser,
4.zájmena osobní, slovesa –ar
5.množné číslo, slovesa –er, -ir
6.pády, předložky, nepravidelná slovesa
7.členové rodiny, číslovky 0-1000
8.přídavná jména,jejich stupńování předložkové vazby
9.přivlastňovací zájmena I., zvratná slovesa
10.mucho, demasiado, bastante, hodiny
11.ir+infinitiv, ser a estar
12.opakování
13.semestrální test