Detail předmětu

Němčina pro mírně pokročilé 1

FEKT-XPC-NE3Ak. rok: 2022/2023

Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé studenty, který úrovní navazuje na kurzy NE1 a NE2. Důraz je kladen na praktické dovednosti a běžnou komunikaci v každodenních situacích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student by se měl naučit komunikovat v běžných situacích spojených s cestováním či studiem v zahraničí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazykové cvičení založené na komunikaci, práci se slovní zásobou a základní gramatikou a procvičování získaných dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

K ukončení předmětu je vyžadována pravidelná docházka, plnění zadaných úkolů a aktivní účast na výuce. 

Podkladem pro bodové hodnocení kurzu je závěrečný test.

Osnovy výuky

 1. Orientierung
 2. Lokale Präpositionen und Dativ.
 3. Wohnen
 4. Possessivartikel sein – ihr;Genitiv bei Eigennamen
 5. Die Stadt
 6. Verben mit Dativ;Personalpronomen im Dativ
 7. Termine
 8. Temporale Präpositionen 
 9. Pläne und Wünsche
 10. Präpositionen mit/ohne;Modalverb wollen 
 11. Gesundheit und Krankheit
 12. Imperativ;Modalverb sollen 
 13. Semester Test

Učební cíle

Rozšíření a prohloubení základních znalostí velmi mírně pokročilých studentů směřujících ke zvýšení komunikačních kompetencí v běžných životních situacích na úrovni A2.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. 

Základní literatura

Menschen - Deutsch als Fremdsprache A1.2 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning