Detail předmětu

Theory of Marketing

FP-RtmarDEAk. rok: 2022/2023

Předmět bude orientovaný na prezentaci nejnovějších poznatků z oblasti marketingu, zejména s důrazem na strategický marketing, marketing služeb a mezinárodní marketing.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět rozvíjí znalosti studentů na úrovni aktuálních poznatků vybraných marketingových témat.

Prerekvizity

Pokročilá znalost marketingových pojmů a koncepcí, jakož i soudobých trendů v oblasti marketingu.

Literatura

Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. Services marketing (EN)
Murphy, J. Intermarket Analysis : Profiting from Global Market Relationships (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Důraz bude kladený na samostudium, na schopnost exaktního vědeckého přístupu k analýzám marketingového dění ve vyspělých firmách a na schopnost využití tvůrčích vědeckých metod při analýzách a návrzích marketingových opatření.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení - na základě písemného projektu na zadané téma a ústní diskuse k tématu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Soudobé poznatky marketingové teorie
2. Uplatnění analytických metod při uplatnění marketingových přístupů
3. Syntéza výsledků výzkumu jako základ pro generování námětů na marketingová opatření

Cíl

Cílem je poskytnout studentům doktorandského studia platformu pro diskusi o soudobých trendech v uplatňování marketingových přístupů, a to zejména z pohledu možností uplatnění nejnovějších metod a poznatků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v souladu s plánem výuky v doktorském studiu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP-E doktorský

  obor DSP-ŘEP-E , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP-KS-E doktorský

  obor DSP-ŘEP-KSE , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KSE , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP-E doktorský

  obor DSP-ŘEP-E , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor