Detail oboru

Company Management and Economics

FPZkratka: DSP-ŘEP-EAk. rok: 2022/2023

Program: Economics and Management

Délka studia: 4 roky

Poplatek za studium: 3900 EUR/ročně pro studenty z EU, 5900 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblasti řízení a ekonomika podniku. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu .
Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, jako výzkumný pracovník ve výzkumných organizacích zaměřených na ekonomický a podnikatelský výzkum. V souladu s přijatým programem a oborem bude absolvent schopen zaměřit se na ekonomiku podniku ve všech jejich souvislostech, vrcholový management podniku, výkonný management, marketing, logistika.

Vstupní požadavky

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je:
" dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
" předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce,
" souhlas předpokládaného školitele,
" úspěšné složení přijímací zkoušky,
" znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
mvpDEMethodology of Scientific Worken0PovinnýdrzkS - 20ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
merDEModern methods in economic decision-makingen0PovinnýdrzkS - 20ano
tevDETheory of Economic Sciencesen0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
tevDETheory of Economic Sciencesen0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RtmDETheory of Managementen0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
RtmDETheory of Managementen0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
RplsDEProduction and Logistic Systemsen0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RplsDEProduction and Logistic Systemsen0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RtmarDETheory of Marketingen0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RtmarDETheory of Marketingen0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PV2 1 RplsDE, RtmarDE
PV1 1 RplsDE, RtmarDE