Detail předmětu

Moderní teoretická informatika

FIT-TIDAk. rok: 2022/2023

Předmět diskutuje pokročilá témata teoretické informatiky. Zaměřuje se na nejmodernější výzkum v oblasti automatů, formálních jazyků, formálních modelů, vyčíslitelnosti, složitosti a překladu. Detailně jsou objasněny souvislosti mezi teoretickou informatikou a matematikou. Filosofické aspekty informatiky jsou rovněž vyloženy. Získání a porozumnění presentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Normální formy obecných gramatik.
 2. Regulované gramatiky.
 3. Maticové gramatiky.
 4. Programované přepisovaní.
 5. Gramatiky s nahodilým kontextem.
 6. CD gramatické systémy.
 7. PC gramatické systémy.
 8. L systémy.
 9. Gramatiky s rozptýleným kontextem.
 10. Převodníky.

Výsledky učení předmětu

Podrobný přehled o poznatcích současné teoretické informatice a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.

Prerekvizity

Formální jazyky.

Literatura

MEDUNA Alexander: Automata and Languages. London, Springer, 2000
Kopie přednášek
mnoho nejnovějších článků, vědeckých zpráv a knih

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Vytvořit podrobný přehled o současné problematice diskutované v teoretické informatice. Zdokonalit a utvrdit schopnost tvůrčím způsobem využívat získaných poznatků z moderní teoretické informatiky ve vlastním výzkumu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

1. Vypracování jednoho či dvou referátů během semestru:

 • Každý 20 bodů (celkově za 40 bodů), z toho 15 písemná část a 5 ústní část (prezentace)
 • Téma referátů musí být vztaženo k látce předmětu a schváleno garantem předmětu (Prof. Meduna).
 • Referát nutno odevzdat do pondělí v týdnu, kdy bude prezentován. Odevzdání se provede elektronicky na email meduna@fit.vutbr.cz s předmětem "TID-referat". Pozor! Pokud bude referát odevzdán v úterý, automaticky ztráta 5 bodů. Pokud ještě později či vůbec, bude řešeno individuálně.
 • Po prezentaci bude možno stávající verzi referátu vylepšit a znovu odevzdat. Tato verze pak bude hodnocena.

2. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek, každá za 30 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program IT-DR-1H doktorský

  obor DRH , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod; zopakování důležitého materiálu.
 2. Řízené formální modely: principy.
 3. Maticové gramatiky.
 4. Programované přepisovaní.
 5. Gramatiky s nahodilým kontextem.
 6. Levé verze řízených gramatik.
 7. Hierarchie jazykových tříd definovaných řízenými gramatikami.
 8. CD gramatické systémy.
 9. PC gramatické systémy.
 10. L systémy.
 11. Semiparalelní formální modelů; multi-gramatiky.
 12. Gramatiky s rozptýleným kontextem.
 13. Nové verze klasických automatů.
 14. Stávající trendy teoretické informatiky; shrnutí.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Dvě tematické práce založené na vybraných vědeckých studiích z oblasti teoretické informatiky.