studijní program

Výpočetní technika a informatika

Fakulta: FITZkratka: VTI-DR-4Ak. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P2651

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Poplatek za studium: 4000 /ročně pro studenty z EU, 4000 /ročně pro studenty mimo EU

Specifické požadavky na přijetí

Do tohoto studijního programu již nejsou přijímámi uchazeči.

Klíčové výsledky učení

Schopnost tvůrčí výzkumné práce v oblasti informačních technologií samostatně nebo ve vědeckém týmu na mezinárodní úrovni. Publikování výsledků na mezinárodních vědeckých konferencích a v časopisech. Schopnost nastudovat, rozvinout do praktické podoby, aplikovat v průmyslové praxi a dále rozvíjet nejnovější výsledky výzkumu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
DVI4Výpočetní technika a informatika