Detail předmětu

CISCO akademie 5 - CCNP

FEKT-XPC-CA5Ak. rok: 2022/2023

Předmět je založen na aktuálním a oficiálním Cisco CCNP Enterprise kurzu Advanced Routing (ENARSI). Tento kurz je druhým kurzem v sérii Cisco CCNP Enterprise a věnuje se pokročilému směrování, redistribuci, zabezpečeni sítě na datové a managementové rovině, VPN technologiím a nástrojům pro správu podnikových sítí. Tento kurz se také zaměřuje na řešení problémů v různých oblastech sítí.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
• Hledat a odstraňovat problémy spojené s IP adresací a statickým směrováním.
• Nastavovat a opravovat EIGRP protokol pro IPv4 a IPv6.
• Nastavovat a řešit problémy s OSPF protokolem pro IPv4 a IPv6.
• Nastavovat BGP, ovlivňovat výběr cesty a řešit problémy s BGP protokolem.
• Nastavovat a používat Route mapy.
• Konfigurovat a řešit problémy s redistribucí mezi různými směrovacími protokoly.
• Nastavovat VRF a zabezpečené DMVPN tunely.
• Nastavovat a používat ACL pro IPv4 a IPv6.
• Konfigurovat zabezpečení infrastruktury sítí.
• Nastavovat a používat různé nástroje pro správu sítí.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce. Znalost základních principů IP sítí. Absolvované kurzy CISCO CCNA.

Literatura

Cisco Networking Academy. Cisco Networking Academy [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z: netacad.com (EN)
LACOSTE, Raymond, Brad EDGEWORTH. CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410 Official Cert Guide. Cisco Press, 2020. ISBN-10: 1-58714-525-1. ISBN-13: 978-1-58714-525-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí teoretického testu a praktické zkoušky. Podrobné informace o průběhu hodnocení jsou k dispozici v e-learningu předmětu, dokument „Hodnocení předmětu“.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Adresace IPv4 a IPv6, směrování
2. Pokročilá konfigurace EIGRP protokolu
3. EIGRPv6 a řešení problémů s EIGRP
4. Pokročilá konfigurace OSPF a řešení problémů s OSPFv2
5. OSPFv3 a řešení problémů
6. Pokročilá konfigurace BGP
7. BGP výběr nejlepší cesty a řešení problémů
8. Route Mapy a Policy Based Routing
9. Redistribuce a řešení problémů
10. VRF, MPLS a zabezpečený DMVPN tunel
11. Řešení problémů s ACL pro IPv4 a IPv6 a prefix listy.
12. Zabezpečení infrastruktury a nástroje pro správu sítí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy implementace a řešení problémů s pokročilým směrováním a redistribucí pro směrovací protokoly OSPF, EIGRP a BGP. Studenti budou také seznámeni s VPN technologiemi, zabezpečením infrastruktury a nástroji pro správu podnikových sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning