Detail předmětu

CISCO akademie 1 - CCNA

FEKT-XPC-CA1Ak. rok: 2022/2023

Je probírán kurz CCNA Introduction to Networks, který se zabývá základy síťové komunikace. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího rozsahu.

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat základní prvky síťové komunikace,
- popsat modely ISO/OSI a TCP/IP,
- popsat jednotlivé vrstvy TCP/IP,
- vysvětlit účel a princip komunikačních protokolů,
- popsat technologii Ethernet,
- provést návrh IP adresace,
- popsat činnost směrovače,
- popsat činnost přepínače,
- realizovat síť pomocí směrovačů a přepínačů,
- provést základní zabezpečení síťových prvků.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce a mít základní znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Literatura

Cisco Networking Academy: Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco press, USA, 2020, ISBN-13: 978-0-13-663366-2. (EN)
Páv, M. a kol. CCNA Exploration – Základy sítí. VOŠ a SPŠE Plzeň, studijní materiál, 2011. (CS)
Páv, M. a kol. CCNA Exploration – Směrování, koncepce, protokoly. VOŠ a SPŠE Plzeň, studijní materiál, 2011. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí teoretického testu a praktické zkoušky. Podrobné informace o průběhu hodnocení jsou k dispozici v e-learningu předmětu, dokument „Hodnocení předmětu“.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, současné počítačové sítě
2. Základní konfigurace přepínače a koncového zařízení
3. Protokolové sady
4. Fyzická vrstva, číslovací systémy
5. Spojová vrstva, přepínaní na Ethernetu
6. Síťová vrstva, překlad adres
7. Základní konfigurace směrovače, IPv4 adresování
8. IPv6 adresování, ICMP
9. Transportní vrstva
10. Aplikační vrstva
11. Základy bezpečnosti sítí
12. Budování malé sítě
13. Opakování a propojování dílčích témat

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy síťové komunikace. Předmět zahrnuje první kurz Cisco akademie CCNA (Cisco Certified Network Associate) v nejnovější verzi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning