Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

FEKT-DKX-JA6Ak. rok: 2022/2023

Kurz pro doktorandy od středně pokročilých výše. Je zaměřen na přípravu ke zkoušce, která je podmínkou ukončení doktorského studia, na prohloubení jazykových dovedností pro různé formy akademického psaní - výtah z odborného textu, formulace tezí, abstrakt,odborný článek, apod. Součástí kurzu je i rozvíjení jazykových dovedností pro komunikaci a prezentaci na akademické úrovni.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, porozumnění textu, psaní abstraktu, zprávy, článku, reprodukce textu,komunikace a prezentace odborné práce.

Prerekvizity

Zkouška na úrovni středně pokročilý a výše v magisterském studiu nebo zkouška vykonaná v rámci přijímacích zkoušek do postgraduálního studia.

Literatura

Leki, I.: Academic writing, CUP, 2006 (EN)
Studijní materiály UJAZ pro doktorandy (EN)
Molinari, J. (2022). What Makes Writing Academic: Rethinking Theory for Practice. London,: Bloomsbury Academic. (EN)
Manninen, Satu ; Turner, Ellen ; Wadsö-Lecaros, Cecilia (2020). Writing in English at University : A Guide for Second Language Writers. Lund. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka je založena na poskytnutých elektronických oporách a autentických materiálech. Od studentů se požaduje vypracování úkolů zadaných učitelem, např. prezentací a písemných úkolů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ukončení kurzu: krátká prezentace na technické / akademické téma (10 minut) v průběhu semestru.
Zkouška: písemná (jazykový test - 40 bodů, poslech - 30 bodů, rozbor textu - 30 bodů).
Minimální bodový zisk: 50 % v každé části zkoušky.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1-2 Prezentace
3-4 Akademické a technické psaní
5-6 Jazykové funkce
7-9 Gramatika
10 Slovotvorba
11 Obtížná slovní zásoba
12 Profesní a akademická angličtina
13 Opakování

Cíl

Porozumění textům různého zaměření, psaní abstraktu, odborných zpráv a článků, reprodukce textu, následná prezentace a komunikace.
Pozn.: Kurz je jednosemestrální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKC-IBE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKA-BTB doktorský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKC-BTB doktorský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKA-BTB doktorský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program DKC-BTB doktorský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor