Detail předmětu

Regresní modely

FAST-DAB037Ak. rok: 2022/2023

Vícerozměrné normální rozdělení, podmíněná rozdělení. Regresní funkce. Lineární regresní model. Nelineární regresní model. Analýza rozptylu. Faktorová analýza. Průběžná informace o možnosti využití statistického software při aplikacích probírané látky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Prerekvizity

Základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a lineární algebry – zákon rozdělení náhodné veličiny a vektoru, číselné charakteristiky náhodných veličin a vektorů a jejich bodové a intervalové odhady, podstata testování statistických hypotéz, řešení soustavy lineárních rovnic, inverzní matice.

Osnovy výuky

1. Vícerozměrné normální rozdělení,podmíněná rozdělení.
2. Regresní funkce.
3.–5. Základní lineární regresní model.
6.–7. Zobecněný lineární regresní model.
8. Singulární lineární regresní model.
9.–10. Analýza rozptylu.
11.–12. Faktorová analýza.
13. Nelineární regresní model.

Učební cíle

Vytvoření předpokladů pro sofistikovanou aplikaci statistických metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ANDĚL, J.: Základy matematické statistiky. Praha: MatFyzPress, 2007, 358 s. ISBN 80-7378-001-1. (CS)
ANDĚL, J.: Statistické metody. Praha: MatFyzPress, 2007, 299 s. ISBN 80-7378-003-8. (CS)
WALPOLE, R.E., MYERS, R.H. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. 8th ed. London: Prentice Hall, Pearson education LTD, 2007. 823 p. ISBN 0-13-204767-5.  (EN)

Doporučená literatura

CASELLA, G., BERGER, R.L. Statistical Inference. Belmont: Brooks/Cole Cengage Learning, 2002. ISBN-13 978-0-534-24312-8.  (EN)
MELOUN, M., MILITKÝ, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Praha: PLUS, 1994, 839 s. ISBN 80-85297-56-6.  (CS)
HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium, 2007. 253 p. ISBN 8-07-3330356-9.  (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vícerozměrné normální rozdělení,podmíněná rozdělení. 

2. Regresní funkce. 

3.–5. Základní lineární regresní model.

6.–7. Zobecněný lineární regresní model.

8. Singulární lineární regresní model.

9.–10. Analýza rozptylu.

11.–12. Faktorová analýza.

13. Nelineární regresní model.