Detail předmětu

Italština pro mírně pokročilé 2

FAST-VYI004Ak. rok: 2021/2022

Gramatika: imprefektum, komparativ,gerundium, podmiňovací způsob, zájmena osobní 3. a 4. pád, passato prossimo x imperfetto
Slovní zásoba: nakupování, oblékání, barvy, televize, hudba.
Reálie: italská móda, italská televize, italský tisk, současná italská hudba

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

Italština pro mírně pokročilé (VYI003)

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Opakování 3.-5. L3- Un tipo interessante 6.-8. L4- Ti va di venire? 9.-11. L5- Buon viaggio! 12.-13. L6- A tavola!