Detail předmětu

Architektura inženýrských staveb

FAST-NGB053Ak. rok: 2021/2022

Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Aplikace teoretických vědomostí v rešerších vybraných inženýrských staveb.
Historie a vývoj inženýrských staveb. Typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, podzemní dráhy, letiště, stavby pro energetiku, vodní cesty, jezy, hráze a přehrady, mosty, vodojemy, plynojemy, věže, volné aparatury, ekologické stavby.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

znalost historie a vývoje inženýrského stavitelství,
znalost typologie inženýrských staveb,
znalost konstrukcí inženýrského stavitelství včetně statiky,
tvůrčí aplikace inženýrských staveb při tvorbě kulturní krajiny,

Prerekvizity

Všeobecná znalost typologie výrobních a užitkových staveb, znalost konstrukcí pozemního stavitelství a statických disciplín v rozsahu bakalářského studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie a vývoj inženýrských staveb.
2. Typologie a design inženýrských staveb – silnice, železnice, podzemní dráhy, letiště.
3. Typologie a design inženýrských staveb – stavby pro energetiku.
4. Seminář I. – zadání seminární práce, konzultace.
5. Typologie a design inženýrských staveb – vodní cesty, jezy, hráze, přehrady.
6. Typologie a design inženýrských staveb – mosty I.
7. Typologie a design inženýrských staveb – mosty II.
8. Seminář II. – konzultace.
9. Typologie a design inženýrských staveb – tele a radiověže, těžní věže, plynojemy, volné aparatury.
10. Stavby pro ekologii – čistírny odpadních vod, spalovny, vodojemy.
11. Aplikace výtvarných kategorií v inženýrských stavbách současných architektů.
12. Seminář III. – konzultace.
13. Seminář IV. – prezentace seminárních prací.

Cíl

seznámení s historií a vývojem inženýrského stavitelství,
objasnění typologických zásad inženýrských staveb,
konstrukční principy inženýrského stavitelství,
zásady statického řešení inženýrských staveb,
aplikace inženýrských staveb při tvorbě kulturní krajiny,

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historie a vývoj inženýrských staveb.
2. Typologie a design inženýrských staveb – silnice, železnice, podzemní dráhy, letiště.
3. Typologie a design inženýrských staveb – stavby pro energetiku.
4. Seminář I. – zadání seminární práce, konzultace.
5. Typologie a design inženýrských staveb – vodní cesty, jezy, hráze, přehrady.
6. Typologie a design inženýrských staveb – mosty I.
7. Typologie a design inženýrských staveb – mosty II.
8. Seminář II. – konzultace.
9. Typologie a design inženýrských staveb – tele a radiověže, těžní věže, plynojemy, volné aparatury.
10. Stavby pro ekologii – čistírny odpadních vod, spalovny, vodojemy.
11. Aplikace výtvarných kategorií v inženýrských stavbách současných architektů.
12. Seminář III. – konzultace.
13. Seminář IV. – prezentace seminárních prací.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza inženýrských staveb - silnice, železnice
2. Analýza inženýrských staveb - podzemní dráhy, letiště
3. Analýza inženýrských staveb pro energetické využití
4. Analýza inženýrských staveb - vodní cesty, jezy
5. Analýza inženýrských staveb - hráze a přehrady
6. Analýza inženýrských staveb - mosty I
7. Analýza inženýrských staveb - mosty II
8. Analýza inženýrských staveb - mosty III
9. Analýza inženýrských staveb - televizní věže, radiověže,těžní věže
10.Analýza inženýrských staveb - plynojemy, volné aparatury
11.Analýza inženýrských staveb - čistírny odpadních vod
12.Analýza inženýrských staveb - spalovny, vodojemy
13.Konečné hodnocení výsledků práce