Detail předmětu

Sběr a zpracování prostorových dat

FAST-DEB056Ak. rok: 2021/2022

U každé technologie je nutno si uvědomit tyto skutečnosti:
Konstrukce přístroje/systému, parametry použitých snímačů a měřících jednotek s ohledem na použití, přesnostní charakteristiky. Ekonomické a časové náklady. integrace s ostatními technologiemi.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Velmi dobré znalosti o výše zmíněných technologiích z bakalářského a magisterského studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Polární metoda, automatizovaný sběr dat pro monitoring.
2. Globální navigační satelitní systémy.
3. Fotogrammetrické metody.
4. Laserové skenování.
5. Mobilní mapovací systémy.
6. Speciální systémy – distanční kamery, SLAM.
7. Metody zpracování geodetických dat.
8. Metody zpracování dat z laserových skenerů.
9. Metody zpracování fotogrammetrických dat.
10. Nástroje na analýzu výsledků, vyhledání odlehlých měření.
11.–13. Konzultace pro aktuální témata a zpracování výběrového souboru dat.
a kvality výsledného modelu, předávka výsledků

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná