Course detail

Spatial data acquisition and processing

FAST-DEB056Acad. year: 2021/2022

U každé technologie je nutno si uvědomit tyto skutečnosti:
Konstrukce přístroje/systému, parametry použitých snímačů a měřících jednotek s ohledem na použití, přesnostní charakteristiky. Ekonomické a časové náklady. integrace s ostatními technologiemi.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

8

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Geodesy (GED)

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Velmi dobré znalosti o výše zmíněných technologiích z bakalářského a magisterského studia.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Course curriculum

1. Polární metoda, automatizovaný sběr dat pro monitoring.
2. Globální navigační satelitní systémy.
3. Fotogrammetrické metody.
4. Laserové skenování.
5. Mobilní mapovací systémy.
6. Speciální systémy – distanční kamery, SLAM.
7. Metody zpracování geodetických dat.
8. Metody zpracování dat z laserových skenerů.
9. Metody zpracování fotogrammetrických dat.
10. Nástroje na analýzu výsledků, vyhledání odlehlých měření.
11.–13. Konzultace pro aktuální témata a zpracování výběrového souboru dat.
a kvality výsledného modelu, předávka výsledků

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Not applicable.

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DPC-GK Doctoral, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme DPA-GK Doctoral, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme DKC-GK Doctoral, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme DKA-GK Doctoral, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Polární metoda, automatizovaný sběr dat pro monitoring. 2. Globální navigační satelitní systémy. 3. Fotogrammetrické metody. 4. Laserové skenování. 5. Mobilní mapovací systémy. 6. Speciální systémy – distanční kamery, SLAM. 7. Metody zpracování geodetických dat. 8. Metody zpracování dat z laserových skenerů. 9. Metody zpracování fotogrammetrických dat. 10. Nástroje na analýzu výsledků, vyhledání odlehlých měření. 11.–13. Konzultace pro aktuální témata a zpracování výběrového souboru dat. a kvality výsledného modelu, předávka výsledků