Detail předmětu

Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy

FAST-DYA004Ak. rok: 2021/2022

Předmět se skládá ze šesti konzultací. Student čte odbornou literaturu v angličtině, která se váže k jeho výzkumu. Může se jednat o odbornou publikaci nebo její část nebo soubor odborných článků. Rozsah četby je 120 – 150 stran. Četbu si student volí sám tak, aby byla co nejužitečnější pro jeho výzkum. Vyučující četbu schvaluje. Z četby student odevzdá 10-20 klíčových pojmů s překladem a jeho zdrojem. Po přečtení publikace napíše student shrnutí v rozsahu 1 stany A4.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost určitého rozsahu odborné terminologie příslušného oboru a gramatických prvků typických pro odborný jazykový styl.

Prerekvizity

Studenti musí mít obecné znalosti obecné angličtiny vyšší než je úroveň B1 podle CEFR a musí mít zápočet z DY02 Konzultační výuky cizího jazyka.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si slovní zásoby daného oboru a základních zákonitostí odborného překladu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DKA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DPC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DKC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DPA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DKA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DKC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DPC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vyučující schválí četbu a doporučí vhodné slovníky obsahující odbornou terminologii.
2. Konzultace jazykových problémů.
3. Konzultace jazykových problémů.
4. Konzultace jazykových problémů.
5. Konzultace jazykových problémů.
6. Konzultace slovníčku klíčových pojmů a písemného shrnutí četby.