Detail předmětu

Doktorský seminář 7 (FMI)

FAST-DJA058Ak. rok: 2021/2022

Zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Stavebně materiálové inženýrství. Praxe výhodou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

V rámci doktorského semináře doktorand pod vedením školitele doplňuje potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství, související s tématem disertační práce. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho samostatnou teoretickou, tvůrčí a vědeckou přípravu, které slouží jako podklad pro zpracování disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 4. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  • Program DPC-M doktorský, 4. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  • Program DKA-M doktorský, 4. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  • Program DPA-M doktorský, 4. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor