Detail předmětu

Mikrostruktura stavebních látek

FAST-DJB045Ak. rok: 2021/2022

Krystalografie anorganických látek. Pórovitá struktura, druhy pórů, jejich význam. Vliv pórovitosti na fyzikální vlastnosti látek. Teorie hydraulického upevňování látek. Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury. Fyzikální metody stanovení mikrostruktury hmoty. Elektronová mikroskopie a optická mikroskopie. Fyzikální metody stanovení složení látek. Vnitřní povrch látek a jeho stanovení. Význam mikrostruktury pro vývoj materiálů. Koroze anorganických látek. Termické rozbory, praktické stanovení mikrostruktury jednotlivých složek materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Stručné základy obecné fyzikální chemie z oblasti skupenských stavu látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav. Základy silikátové chemie z oboru struktury silikátů.

Osnovy výuky

1.–3. Teorie hydraulického upevňování látek. Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury.
4.–5. Fyzikální metody stanovení mikrostruktury hmoty.
6. Elektronová mikroskopie a optická mikroskopie.
7.–8. Fyzikální metody stanovení složení látek. Vnitřní povrch látek a jeho stanovení.
9. Význam mikrostruktury pro vývoj materiálů.
10. Degradace anorganických látek.
11.–13. Termické rozbory, praktické stanovení mikrostruktury jednotlivých složek materiálů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit s krystalografií anorganických látek, důraz je kladen na významnost mikrostruktury pro vývoj nových materiálů, vysvětlení vlivu pórovitosti na fyzikální vlastnosti látek. Důraz je kladen zejména na využití základní přístrojové techniky pro stanovení mikrostruktury hmoty, včetně praktického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Teorie hydraulického upevňování látek. Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury. 4.–5. Fyzikální metody stanovení mikrostruktury hmoty. 6. Elektronová mikroskopie a optická mikroskopie. 7.–8. Fyzikální metody stanovení složení látek. Vnitřní povrch látek a jeho stanovení. 9. Význam mikrostruktury pro vývoj materiálů. 10. Degradace anorganických látek. 11.–13. Termické rozbory, praktické stanovení mikrostruktury jednotlivých složek materiálů.