Detail předmětu

Konstrukční detail (S-STM)

FAST-NDB022Ak. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován jako podpůrný k řešení diplomové práce.
Cílem je podle povahy zadání využití znalostí moderních metod při řešení úkolu zaměřeného na statickou a dynamickou odezvu prutových, plošných, masivních a základových konstrukcí, využití znalostí stavební mechaniky a numerických metod, teorie spolehlivosti a z oblasti aplikace softwarových produktů v oblasti statiky a dynamiky, seznámení s manuály dostupných programů, studium a rešerše zadané literatury, tvorba výpočtového modelu a řešení problému, diskuse nad výsledky řešení úkolu.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

průběhy vnitřních sil na prutu, napětí, statické, fyzikální a geometrické rovnice pro prut, deformace a přemístění na prutu, ve stěně, desce a tělese, základy metody konečných prvků, zásady posuzování stavebních konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná