Detail předmětu

Vybrané statě z pozemního stavitelství 2

FAST-NHB055Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na seznámení s vybranými specializovanými stavbami a konstrukcemi z oboru pozemního stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o možnostech navrhování staveb garáží, halových objektů, vybraných veřejných a zemědělských staveb. Dále student získá základní přehled o možnostech řešení staveb na bázi dřeva. Student by si měl osvojit zásady architektonického, typologického a konstrukčního řešení výše uvedených vybraných staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Prerekvizity

Student využije již získaných znalostí z oblasti stavební fyziky (tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení interiéru budov), požární bezpečnosti staveb a pozemního stavitelství, které získal absolvováním předepsaných předmětů v předchozím studiu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Garáže, garážová stání, parkovací systémy – stavebně konstrukční systémy, konstrukční řešení.
2. Mateřské školky a jesle. Základní a střední školy .
3. Tělocvičny a sportovní haly.
4. Kryté bazény.
5. Zdravotnická zařízení.
6. Nemocnice.
7. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí.
8. Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka.
9. Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat.
10. Dřevostavby – základní přehled staveb na bázi dřeva. Specifika návrhu staveb na bázi dřeva.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor