Detail předmětu

Právní vztahy k nemovitostem

FAST-NZA018Ak. rok: 2021/2022

Stavební právo z hlediska veřejnoprávního i soukromoprávního, úvod do stavebního práva soukromého, základní pojmy občanského práva, problematika věcných práv a věcných práv k cizím věcem, správní řád.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

Základní znalost stavebněprávních předpisů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právní řád ČR, legislativní proces.
2. Prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva.
3. Občanský zákoník – základní pojmy, struktura.
4. Vlastnictví.
5. Spoluvlastnictví.
6. Věcná břemena, právo stavby.
7. Zástavní právo.
8. Relativní majetková práva.
9. Správní řád - základní principy.
10. Správní řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor