Detail předmětu

Katastr nemovitostí 3

FAST-NEA034Ak. rok: 2021/2022

Vytyčování hranic pozemků. Opravy chyb v katastru nemovitostí.
Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
Poskytování informací z katastru nemovitostí.
Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) (KMD). Právní problematika zapisování a vedení vztahů k nemovitostem.
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti pro tvorbu složitých případů geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí.

Prerekvizity

Schopnost měřit pro potřeby složitých případů katastru nemovitostí. Znalost tvorby složitých geometrických plánů. Znalost základní manipulace s informačním systémem katastru nemovitostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
2. Složitý geometrický plán. Typy geometrických plánů.
3. Poskytování informací z katastru nemovitostí.
4. Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa v digitální podobě (KMD).
5. Nahrazení mapy KM-D mapou DKM nebo KMD. OKO novým mapováním. Zjišťování hranic a zavádění do ISKN
6. Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem. Jednací a správní řád.
7. ISKN, seznámení se systémem, moduly systému. Modul PU, poskytování údajů, PM, podklady pro měření,postup jednoduchého právního aktu v systému.
8. RUIAN, funkčnost systému, vazby na informační systém katastru nemovitostí.
9. Aplikace stavebního zákona a zákona o územním plánování v kontextu katastrálního zákona. Prostorové vytyčení stavby z pohledu stavebního a katastrálního zákona.
10. Katastr nemovitostí a vodní zákon, energetický zákon, telekomunikační zákon. Zákon o dani z nemovitostí. Katastr nemovitostí a oceňování nemovitostí

Cíl

Student má za cíl vytvořit složité případy geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor