Detail předmětu

Základy geotechniky

FAST-NFB021Ak. rok: 2021/2022

Předmět a obsah oboru geotechnika.
Základové půdy a jejich klasifikace.
Vlastnosti základových půd a mezní stavy základové půdy.
Základy pozemních staveb – plošné a hlubinné.
Geofyzikální průzkum, průzkumné práce inženýrské geologie a polní zkoušky mechaniky hornin.
Stabilita svahů a skalních stěn, sesuvy.
Typy a specifika podzemních staveb, metody jejich výstavby.
Instrumentace a monitoring v geotechnice.
Geodetické metody používané v geotechnice.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student absolvováním předmětu "Základy geotechniky" získá všeobecný přehled o geotechnických disciplínách: mechanice zemin a hornin, inženýrské geologii, zakládání staveb a podzemních stavbách (základní typy, specifika a technologie konstrukcí a prací). Bude seznámen s instrumentací a monitoringem v geotechnice a s geodetickými metodami v ní používanými.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti ze stavebnictví, techniky a přírodních věd.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Předmět a obsah geotechniky. Základové půdy a jejich klasifikace. Klasifikace skalních a poloskalních hornin.
2. Vlastnosti základových půd a jejich stanovení.
3. Základy staveb (plošné a hlubinné). Mezní stavy základové půdy.
4. Technologie provádění základových konstrukcí.
5. Průzkumné práce inženýrské geologie.
6. Polní zkoušky mechaniky hornin.
7. Stabilita svahů a skalních stěn. Sesuvy.
8. Typy a specifika podzemních staveb. Metody výstavby.
9. Deformace prostředí při podzemních stavbách.
10. Instrumentace a monitoring v geotechnice.
11. Geodetické metody používané v geotechnice.
12. Exkurze.
13. Závěr a souhrn látky.

Cíl

Student zvládne všeobecný přehled o geotechnických disciplínách: mechanice zemin a hornin, inženýrské geologii, zakládání staveb a podzemních stavbách - základní typy, specifika a technologie konstrukcí a prací. Bude seznámen s instrumentací a monitoringem v geotechnice a s geodetickými metodami v ní používanými.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor