Detail předmětu

Právo v obchodních vztazích

FAST-NVB062Ak. rok: 2021/2022

Přehled obchodního zákoníku, jeho zásady. Návaznost obchodního a občanského práva. Základní ustanovení obchodního a občanského zákoníku. Obchodní závod a obchodní jmění, obchodní jméno, obchodní tajemství, obchodní rejstřík. Hospodářská soutěž a nekalá soutěž. Obchodní společnosti a družstva, jejich založení, změny a likvidace. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropské společnosti 3 typy družstva. Společníci, základní jmění, společenské smlouvy a zakladatelské listiny. Obchodní závazkové vztahy. Ustanovení dispozitivní a kogentní. Jednotlivé smluvní typy nominátní, jejich praktické tvoření, vzory smluv a jejich použití. Zajištění závazků.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti související s obchodním právem a jejich iterpretace a aplikace v konkrétním podnikatelském prostředí.

Prerekvizity

Předpokládají se obecné znalosti práva na úrovni a v rozsahu středoškolského studia.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Rozšířit si právní znalosti o poznatky související s podnikateli, podnikáním a úpravou obchodních závazkových vztahů včetně organizačně právních forem kapitálových a osobních společností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor