Detail předmětu

Speleologické mapování

FAST-NEB052Ak. rok: 2021/2022

Organizace speleologů v ČR a ve světě, specifika speleologického mapování, měřické body v podzemí, používané měřické přístroje a pomůcky, specifika měření magnetických azimutů, postup dokumentačních prací, měřické metody, zpracovatelské metody, terénní měřické práce v krasové jeskyni, zpracovatelské práce.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá informace z teoretické karsologie a praktické speleologie. Detailně se bude zabývat speleologickým mapováním. Výstupem bude i mapa vybrané části jeskyně.

Prerekvizity

Všeobecné základy geografie a geodézie. Metody geodézie v podzenmních prostorách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení s problematikou krasových jevů, jejich členěním a ochranou. Získání praktické znalostí v oboru speleologického mapování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor