Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

FAST-NEB050Ak. rok: 2021/2022

Předmět má za úkol seznámit studenty se základními východisky pro oceňování majetku, základními pojmy a zákony vztahující se k oceňování majetku. Dále budou probírány metody a postupy pro oceňování pozemků (nákladový, porovnávací a výnosový způsob) a specifika těchto ocenění pro jednotlivé typy nemovitých věcí. Studenti budou také seznámeni s prvotními znaleckými úkony, způsobem zajišťování důkazů, skladbou znaleckého posudku a jejich vad. V závěru předmětu bude provedena prezentace výpočetních programů pro oceňování.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student porozumí metodám oceňování majetku.

Prerekvizity

Základy katastru nemovitostí, vlastnické právo.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Porozumět metodám oceňování majetku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor