Detail předmětu

Stavební a průmyslová geodézie 1

FAST-NEA044Ak. rok: 2021/2022

Vázané a volné geodetické sítě - otázky měření a vyrovnání.
Kombinované sítě s terestrickými, astronomickými a GPS měřeními.
Lokální speciální sítě pro měření posunů a deformací.
Vyrovnání metodou volné sítě - teoretické základy, praktické postupy.
Sítě dvojrozměrné a trojrozměrné. Optimalizace sítí.
Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí.
PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o problematice a metodách výpočtu lokálních účelových geodetických sítí. Osvojí si postupy společného zpracování různorodých měření v geodetických sítích a analýzy přesnosti a spolehlivosti výstupů.

Prerekvizity

Znalost metod matematické analýzy a maticového počtu. Detailní znalost metod vyrovnání a rozborů přesnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vázané a volné geodetické sítě, měření a výpočty.
2. Vázané a volné geodetické sítě, vyrovnání.
3. Sítě dvojrozměrné a trojrozměrné.
4. Kombinované sítě s terestrickými a GNSS měřeními.
5. Lokální účelové sítě pro inženýrské projekty.
6. Tunelové vytyčovací sítě.
7. Lokální účelové sítě pro měření posunů a deformací.
8. Optimalizace sítí.
9. Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí 1.
10. Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí 2.
11. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 1.
12. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 2.
13. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 3.

Cíl

Získání přehledu o problematice a metodách výpočtu lokálních účelových geodetických sítí. Osvojení postupů společného zpracování různorodých měření v geodetických sítích a analýzy přesnosti a spolehlivosti výstupů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor