Detail předmětu

Kartografie 2

FAST-NEA031Ak. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je tvorba tematických map s využitím programového prostředku ArcGIS for Desktop. V rámci předmětu budou představeny stěžejní metody tematické kartografie v kontextu současné mapový tvorby.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní teoretické znalosti z kartografické tvorby a výroby map. Při využití digitálních technologií zvládne tvorbu sestavitelského a vydavatelského originálu mapy.

Prerekvizity

Kartografická terminologie, znalosti z optiky a teorie barev.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Koncepce a kompozice tematických map.
2. Geoinformatické aspekty tvorby tematických map
3. Kartografická generalizace.
4. Kartografické vyjadřovací prostředky 1.
5. Kartografické vyjadřovací prostředky 2.
6. Specifické aspekty vyjadřovacích prostředků.
7. Stupnice v tematické kartografii.
8. Metody tematické kartografie 1.
9. Metody tematické kartografie 2.
10. Časoprostorová dynamika v mapách
11. Kartografická typografie.
12. Organizace tvorby tematických map a atlasů.
13. Aktuální trendy v tematické kartografii.

Cíl

Metody analogové a digitální kartografické tvorby a výroby kartografických děl.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor