Detail předmětu

Technika prostředí

FAST-NTB033Ak. rok: 2021/2022

Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru. Působení Slunce na budovy. Tepelná pohoda a rovnováha člověka.
Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Kvalita vzduchu. Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Energetická náročnost budov. Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student rozšíří své poznatky o vnitřním prostředí budov, kvalitě vzduchu. Student bude schopen aplikovat metody k optimalizaci interního mikroklimatu systémy techniky prostředí.

Prerekvizity

Základní znalosti o systémech vytápění, chlazení, větrání. Středoškolské znalosti fyziky, zejména termomechaniky. Znalosti z tepelné techniky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru.
2. Tepelná pohoda a rovnováha člověka.
3. Vlhkost v budovách. Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov.
4. Vzduch, který dýcháme. Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu.
5. Hygienické požadavky na pracovní prostředí.
6. Energetická náročnost budov a legislativa ČR.
7. Energetická náročnost budov – vytápění, chlazení, větrání.
8. Energetická náročnost budov – osvětlení a teplá voda.
9. Problematika nízkoenergetických budov.
10. Další složky mikroklimatu budov.

Cíl

Prohloubení poznatků tvorby interního mikroklimatu systémy techniky prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor