Detail předmětu

Experimentální metody v TZB

FAST-NTB023Ak. rok: 2021/2022

Základy měření veličin v technických zařízeních budov (TZB). Měřící přístroje a ústředny pro sběr dat. Metody měření a volba snímačů. Zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Praktické využití výsledků měření při přípravě, realizaci a provozu budov.
Seznámení s přístrojovým vybavením ústavu TZB. Příprava a realizace experimentálních úloh v laboratoři TZB. Praktická měření základních veličin při proudění látek a přenosu tepla v systémech TZB. Ověřování hydraulického a tepelného chování vybraných zařízení. Monitorování a hodnocení stavu prostředí v budovách.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Znalost teorie a principů funkce systémů v oboru technických zařízení budov, znalost základních výpočtových metod.Znalost termomechaniky a hydrauliky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Měřicí technika, zásady realizace experimentu, přesnost měření, zpracování dat.
2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury.
3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě.
4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody.
5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů.
6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon.
7. Nastavení a funkce regulátoru.
8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech.
9. Akustické mikroklima a zdroje hluku.
10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků.
11. Konstrukční provedení otopných těles.
12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice.
13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor