Detail předmětu

Vybrané statě ze vzduchotechniky

FAST-NTB027Ak. rok: 2021/2022

Náplň předmětu tvoří problematika návrhu a provozu vzduchotechnických systémů. Jsou předkládány metody řešení komplexního přístupu respektující dynamické chování okrajových podmínek návrhu a provozu zařízení.
Zásadní úlohy představuje tepelné chování místností, filtrace, chlazení, vlhčení, sušení, proudění vzduchu a návrh vzduchotechnických výměníků. Poznatky jsou podkladem pro návrh vzduchotechnických systémů občanských a specializovaných budov s vyššími požadavky na stav interního mikroklimatu (např. čisté prostory).

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student prohloubí své znalosti o systémech větrání a klimatizace budov.

Prerekvizity

Pokročilé znalosti hydrauliky a aerodynamiky. Pokročilé znalosti vnitřnío mikroklima budov. Pokročilé znalosti řešení systémů vytápění a vzduchotechniky budov.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Okrajové podmínky návrhu vzduchotechnických systémů – psychrometrie.
Dynamická simulace tepelného chování budov.
Termodynamické a vlhkostní úpravy vzduchu.
Proudění vzduchu a jeho distribuce.
Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice.
Vodní a chladivové klimatizační systémy.
Vzduchotechnika občanských staveb.
Hybridní systémy vzduchotechniky.
Filtrace, průmyslová vzduchotechnika.
Analýza a proudění vzduchu v prostorách s vysokou vlhkostní zátěží.
Analýza vnitřního mikroklima čistých prostorů.
Vzduchotechnika čistých prostorů.
Chyby při návrhu vzduchotechnických systémů.

Cíl

Prohloubení poznatků v oblasti tvorby interního mikroklimatu systémy vzduchotechniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor