Detail předmětu

Vybrané statě z vytápění

FAST-NTB026Ak. rok: 2021/2022

Tvorba mikroklimatu vytápěných místností při variabilních podmínkách a dynamicky se měnících ztrátách. Jednotrubkové soustavy ústředního vytápění a jejich návrh. Sálavé vytápění. Návrh integrovaného spolupůsobení otopných těles, armatur a rozvodů založený na teplotním a hydraulickém vyvážení. Oběhová čerpadla. Návrh kotelen, předávacích stanic a kombinované výroby elektrické energie a tepla.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student prohloubí své znalosti o systémech vytápění budov.

Prerekvizity

Tepelná technika. Základy vytápění a vzduchotechniky. Základní zákony hydrauliky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Výpočet tepelného výkonu ve zvláštních případech.
2. Tepelné soustavy v budovách – Dynamické stavy.
3. Zabudované vodní velkoplošné otopné soustavy.
4. Sálavé systémy vytápění.
5. Jednotrubkové otopné soustavy.
6. Oběhová čerpadla v otopných soustavách. Hydraulická stabilita soustav. Regulační armatury.
7. Otopná voda pro ohřev vzduchu a technologii.
8. Kotelny. Strojovny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Komíny a kouřovody.
9. Teplárenské zdroje. Centrální zásobování teplem.
10. Výroba a distribuce páry.
11. Předávací stanice.
12. Kompenzace délkové roztažnosti potrubních rozvodů soustav.
13. Elektrické vytápění přímotopné a akumulační.

Cíl

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností k tvorbě vnitřního prostředí budov systémy vytápění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor