Detail předmětu

Diagnostika a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-NOB024Ak. rok: 2021/2022

Základy a metody nedestruktivního zkušebnictví.
Přehled zkoušek v oboru stavebních konstrukcí.
Svarové přípoje, pnutí materiálu.
Základní pojmy v oboru rekonstrukce, příprava rekonstrukce.
Koroze materiálu, zesilování konstrukcí.
Charakteristiky starších druhů materiálů.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Diagnostika, základní pojmy a termíny, rozdělení zkoušek.
2. Zkoušky prototypové, průkazní, kontrolní výrobní. Nedestruktivní zkušebnictví.
3. Rozdělení nedestruktivních metod kontroly podle fyzikálního principu, základní pojmy, příklady využití. Základy radiografie, radiografické metody kontroly.
4. Kapilární metody, detekční kapaliny, kapilární indikace. Ultrazvukové metody, elektromagnetické metody, přímé a úhlové ultrazvukové sondy.
5. Zatěžovací zkouška, základní pojmy, rozdělení zatěžovacích zkoušek, druhy zkušební zátěže.
6. Zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik v oboru rekonstrukcí, materiálové listy, atesty.
7. Rekonstrukce, základní pojmy, rozdělení rekonstrukcí z hlediska důvodu a životnosti, příprava rekonstrukce.
8. Materiál, svářkové železo, plávková ocel, litina. Koroze, ochrana konstrukcí, atmofix.
9. Přímé a nepřímé zesilování, charakteristické příklady.
10. Charakteristické příklady rekonstrukcí, zaručená svařitelnost, pnutí a deformace při svařování.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor