Detail předmětu

Automatizace navrhování kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-NOB023Ak. rok: 2021/2022

Přehled vybraných programových systémů pro statickou a dynamickou analýzu, navrhování a posuzování konstrukce jako celku i jejích jednotlivých prvků včetně spojů a přípojů.
Základní postupy při vytváření výpočtových modelů reálných konstrukcí.
Základní programové systémy pro analýzu konstrukcí (zejména Dlubal RFEM a SCIA Engineer): Sestavení vstupních dat, parametry výpočtu, výpočet, vyhodnocení výsledků, dimenzování.
Globální analýza prutových konstrukcí.
Stabilita prutových konstrukcí.
Řešení individuálního zadání.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Statické působení nosných systémů, principy spolehlivosti a pravidla pro navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí, zatížení stavebních konstrukcí, metoda mezních stavů, navrhování prvků a spojů ocelových a dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Seznámení s programovými systémy pro statickou a dynamickou analýzu konstrukcí. Možnosti použití, příklady, ukázky výpočtových modelů realizovaných konstrukcí.
2. Základní vstupní údaje.
3. Geometrie konstrukce – rovinné a prostorové modely.
4. Model – typ podpor, prutů, uzlů. Zatížení a kombinace zatěžovacích stavů.
5. Nelinearity výpočtu.
6. Stabilitní analýza.
7.–8. Globální analýza konstrukcí.
9.–10. Výpočet. Vyhodnocení výsledků. Dimenzování prutů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor