Detail předmětu

Modelování kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-NOB021Ak. rok: 2021/2022

Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem – základní postupy při vytváření výpočtových modelů.
Přehled programových systémů pro návrh, výpočet a posuzování kovových a dřevěných konstrukcí.
Programový systém IDA SCIA: sestavení vstupních dat, výpočet, vyhodnocení výsledků, dimenzování.
Konstrukční materiály.
Modelování jednoduchých úloh.
Vyhodnocení výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem.
2. Vnější okrajové podmínky – kotvení.
3. Vnitřní okrajové podmínky – spoje prvků a dílců.
4. Polotuhé spoje.
5. Výpočtový model – příhradové konstrukce.
6. Výpočtový model – rámové konstrukce.
7.–8. Ocel jako konstrukční materiál.
9. Dřevo jako konstrukční materiál.
10. Rovinné konstrukce.
11. Prostorové konstrukce.
12. Lineární a nelineární výpočty.
13. Stabilita konstrukce, vyhodnocení výsledků.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor