Detail předmětu

Diagnostika a management vozovek (DST)

FAST-NMB009Ak. rok: 2021/2022

Funkce pozemních komunikací, požadavky uživatelů pozemních komunikací a jejich převedení na požadavky spolehlivosti konstrukcí a charakteristiky provozní způsobilosti. Vnější a vnitřní příčiny mechanismů porušování, definování různých mechanismů porušování, jejich vývoj a charakteristiky. Diagnostiky různých poruch asfaltových, cementobetonových a dlážděných vozovek s návrhem údržby a opravy. Systémy pro management vozovek sítí pozemních komunikací.
Ve cvičení se studenti seznámí s polními a laboratorními metodami sloužícími ke stanovení charakteristik provozní způsobilosti, měřením a vyhodnocením únosnosti s návrhem údržby a oprav. Bude zpracována samostatná práce s vyhodnocením poruch vizuální prohlídkou, návrhem konstrukce vozovky, vyhodnocením měření únosnosti rázovým zatížením a návrhem údržby a opravy.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním komplexního přehledu o systému zajišťování kvality v oboru pozemních komunikací, o jednotlivých technologiích a potřebných zařízeních a mechanismech používaných při stavbě, údržbě, opravách a recyklacích vozovek pozemních komunikací.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů: Pozemní komunikace I, II, Městské komunikace a znalost zkoušek v silniční laboratoři

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, význam diagnostiky, požadavky uživatelů pozemních komunikací a provozní způsobilost.
2. Mechanismy porušování netuhých vozovek.
3. Mechanismy porušování CB vozovek a dlažeb.
4. Měření únosnosti (FWD, CBR, statická zatěžovací zkouška, lehká dynamická deska).
5. Systémy hospodaření s vozovkou.
6. Návrh oprav asfaltových vrstev vozovek.
7. Návrh oprav CB vrstev vozovek a dlažeb.
8. Speciální problémy CB krytů, trny, kotvy, kvalita cementu.
9. Diagnostika dopravního proudu.
10. Dopravní hluk, měření, vyhodnocení a metody snižování hlukové zátěže.
11. Hodnocení protismykových vlastností vozovek pozemních komunikací.
12. Recyklace vozovek.
13. Shrnutí problematiky diagnostiky vozovek.

Cíl

Hlavním cílem je získání znalostí o požadavcích, funkci a porušování pozemních komunikací, diagnostice a návrhu údržby, oprav a recyklaci konstrukcí vozovek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor